Reklamacje

Wszystkie towary zakupione w sklepie DrAlbin.pl objęte są gwarancją producenta oraz ustawowa odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu, a także naturalne zużycie.

W razie wykrycia jakiejkolwiek wady materiałowej/ wykonawczej – prosimy o wypełnienie druku reklamacyjnego. Jedną, podpisaną kopię zgłoszenia należy dołączyć do przesyłki z towarem (wraz z dowodem zakupu oraz z kartą gwarancyjną, jeżeli takowa była dostarczona z towarem).

Towar odsyłany do oględzin musi być czysty. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Po uwzględnieniu reklamacji towar zostanie odesłany do klienta na koszt sklepu DrAlbin.pl

Jak dokonać reklamacji:

1. Pobierz formularz reklamacji stąd

2. Wydrukuj i wypełnij oświadczenie

3. Spakuj towar i formularz

4. Wyślij na nasz adres:

Dr Albin Sp. z. o.o.
ul. Radziwiłłowska 19/1
31-026 Kraków